ΣΚΑΙ: Πριν λαλήσει ο πετεινός των ΕΕ - ΔΝΤ άρχισαν τα κακαρίσματα - ΑΡΙΣΤΕΡΙΞ