Ανοιχτή Επιστολή της Φ.Μπάστα προς τον Κώστα Κιμπουρόπουλο, του ΑΝΤΕΝΝΑ. - ΑΡΙΣΤΕΡΙΞ